Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". De Commandobunker is gelegen in de gemeente Wassenaar tegen de gemeente grens van Den Haag. Citaat staatssecretaris R. Knops "De Nota van Uitgangspunten is het ruimtelijke kader waarbinnen herontwikkeling mogelijk is en is in samenwerking met het ministerie van OCW (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de gemeente Wassenaar en Den Haag opgesteld".

 

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is deze nog in concept en wordt deze nog niet openbaar gemaakt.

 

Door de gemeenteraadsverkiezingen is de kans groot dat bij er veel raadsleden en wethouders te weinig dossier kennis is om goed overwogen besluit te nemen. Dit is zorgelijk.

Heeft u ook moverende redenen tegen deze verkoop. Stuur een "Zienswijze" naar de gemeente:

75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

KvK-nummer 

71888705

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
ANBI loga.png
logo-payoff-full aanpassing.png
logo OGS 2.png
D7BDWB_W4AAEG0M aanpassing.jpg

Stichting WO2 Sporen is partner van het Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting en de Arolsen Archives.

75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen