top of page

Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". De Commandobunker is gelegen in de gemeente Wassenaar tegen de gemeente grens van Den Haag. Citaat staatssecretaris R. Knops "De Nota van Uitgangspunten is het ruimtelijke kader waarbinnen herontwikkeling mogelijk is en is in samenwerking met het ministerie van OCW (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de gemeente Wassenaar en Den Haag opgesteld".

 

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is deze nog in concept en wordt deze nog niet openbaar gemaakt.

 

Door de gemeenteraadsverkiezingen is de kans groot dat bij er veel raadsleden en wethouders te weinig dossier kennis is om goed overwogen besluit te nemen. Dit is zorgelijk.

Heeft u ook moverende redenen tegen deze verkoop. Stuur een "Zienswijze" naar de gemeente:

bottom of page