Stichting WO2 Sporen

De statutaire doelstelling

Het (doen) verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland met het uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of geïnteresseerden, dit in de ruimste zin van het woord.

Beloning bestuurders

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Er is geen sprake van vacantiegeld.

75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

KvK-nummer 

71888705

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

ANBI loga.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen heeft een Culturele ANBI-status en is Convenantpartner van de Oorlogsgravenstichting

#75jaarvrijheiddenhaag #Haagscheverhalen4045 #vrijheidsweken #herdenken #vieren #VN #denhaag #bevrijding #onvrijheden #vrijheid #Zuidholland #4en5mei