top of page

Stichting WO2 Sporen

De statutaire doelstelling

Het (doen) verkrijgen, analyseren en koppelen van informatie over oorlogsslachtoffers uit Nederland met het uiteindelijk doel deze uit te wisselen met nabestaanden, betrokken organisaties en/of geïnteresseerden, dit in de ruimste zin van het woord.

Beloning bestuurders

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. Er is geen sprake van vacatiegeld.

chart.png
bottom of page