top of page

Centrum voor informatie, educatie en documentatie

Leendert Meurs

Op 31 januari 2023 kreeg Stichting WO2 Sporen een melding van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag over een graf met de tekst "Hij gaf zijn leven voor het vaderland". Leendert Meurs was op dat moment nog een onbekend Oorlogsslachtoffer bij de Oorlogsgravenstichting en zijn graf zou geruimd worden.

Leendert Meurs, geboren 14 juni 1920 te Den Haag. Zoon van gemeentearbeider Leendert Meurs (04.10.1898, Den Haag) en Wilhelmina Kuiper (17.09.1900, Den Haag). Leendert is ongehuwd, glazenwasser en de oudste in een gezin van 10 kinderen. 
In de meidagen 1940 diende hij als dienstplichtig soldaat bij het 14e Regiment Infanterie.

Als dienstplichtig soldaat is hij opgeroepen om zich te melden voor krijgsgevangenschap. Volgens de bekendmaking van 28 juni 1943 moet het 14e Regiment Infanterie, rangen lager dan officier met geboortejaren 1924 tot en met 1915, zich op 8 juli melden bij de Waterlookazerne Amersfoort. Leenderts is gevangengenomen op 8 juli 1943 in de Waterlookazerne Amersfoort.

Leendert komt op 12 juli 1943 aan in Stalag IV-B Mühlberg en krijgt het krijgsgevangenen registratienummer 96442. Vervolgens is hij op 30 juli 1943 getransporteerd naar het Arbeitskommando te Brüx - Stalag IV-C Wistritz (Hydrierwerk Lager 17/18). Als dwangarbeider is hij tewerkgesteld bij de benzinefabriek, Hydrierwerke te Brüx. Op 23 oktober 1943, waarschijnlijk ten gevolge van de giftige zwavel/benzinedampen, krijgt hij een longontsteking. Leendert is met deze longontsteking op 29 oktober 1943 overgebracht naar het Lazarett Bilin. Na herstel is hij teruggebracht naar Brüx. Uiteindelijk is hij op 1 februari 1945 weer opgenomen in het Lazarett Bilin, maar nu met Adenitis hili (TBC). Leendert maakt de bevrijding mee in Bilin maar is te zwak voor reguliere repatriëring. 
 

.

Leendert blijft met de bij repatriëring achter in Bilin. Arbeitskommando Brüx is vrijwel geheel gerepatrieerd via Pilsen of Karlsbad. De zieken, zoals Leendert, zijn vrijwel uitsluitend via Pilsen gerepatrieerd. Leendert is zeer waarschijnlijk niet vanuit Pilsen overgevlogen naar een ziekenhuis in Frankrijk of naar Brussel, want daar is niets over te vinden. 

 

Volgens het “aanmeldingsformulier gerepatrieerde krijgsgevangenen” is Leendert op 8 juni 1945 in Eindhoven aangekomen. Op 20 augustus 1945 is Leendert overleden in het Rijks Krankzinnigen Gesticht “De Grote Beek” te Woensel gemeente Eindhoven. (De akte van overlijden in de gemeente Eindhoven 1013/1945 en de gemeente Den Haag B 3961/1945 vermelden een overlijdensdatum van 20 augustus 1945. De rouwadvertentie, het grafregister en het grafmonument in Oud Eik en Duinen vermelden 19 augustus 1945 als overlijdensdatum.)

 

Op vrijdag 24 augustus 1945 is de uitvaart vanuit het ouderlijk huis aan de Van Boetzelaerlaan 284 naar de Algemene (Gemeentelijke) Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te Den Haag. Op 20 december 1945 is Leendert vanuit de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan, overgebracht naar de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 40 te Den Haag, waar hij is herbegraven 1e klas Graf 5166.

Op 6 juni 2024 is Leendert herbegraven op het Militaire Ereveld Grebbeberg.

In aanwezigheid van familie heeft deze militaire ceremonie plaatsgevonden.

Foto Leendert Meurs (1)_edited.jpg
IMG_6024.jpeg
IMG_6027.jpeg
Graf Leendert Meurs (3).JPG

Een speciale dank voor de mooie bloemen van de nabestaanden, de Oorlogsgravenstichting, de Koninklijke Landmacht en het Gemeentebestuur Den Haag.

Wij danken onze donateurs zodat wij ook een mooi bloemstuk konden plaatsen. 

bottom of page