Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". De "Zienswijze" was de eerste stap om de verkoop   (een historische fout) op de politieke agenda te zetten. 

Op 11 september 2018 was de minister van OCW in de Tweede Kamer voor een plenair debat over bescherming en behoud van erfgoed. Meerdere partijen hebben het thema aangehaald. Op 13 september 2018 is de motie (met een directe verwijzing naar de bunker van Seyss-Inquart) van het kamerlid Beckerman (SP) met 130 stemmen (iedereen behalve de PVV) aangenomen. Maar dit is pas de tweede stap, er moet nog veel gebeuren. Dus laat je stem horen.

De Kamerleden Bergkamp (D66), Laan-Geselschap (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Beckerman (SP) en Bisschop (SGP) tijdens het debat

 

Op 15 juni 2018 heeft stichting WO2 Sporen  een "Zienswijze" overhandigd aan leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, leden van het Kabinet Rutte 3, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de Raad voor Cultuur en de commissaris van de Koning provincie Zuid-Holland

Vragen van het Tweede Kamerlid Laan-Geselschap (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Wie koopt bunker van nazi-topman Seyss-Inquart?’ van EenVandaag (9-6-2018)

Vragen van de Tweede Kamerleden Aarsten en Middendorp  (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de "gezamenlijke oproep aan het Kabinet Stop de verkoop van de Seyss Inquart bunker" (26-3-2019)

Vragen van de Tweede Kamerleden Geluk-Poortvliet en Van Dam (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht "Bunker van nazikopstuk uit foute handen houden" (28-3-2019)

75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

KvK-nummer 

71888705

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
ANBI loga.png
logo-payoff-full aanpassing.png
logo OGS 2.png
D7BDWB_W4AAEG0M aanpassing.jpg

Stichting WO2 Sporen is partner van het Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting en de Arolsen Archives.

75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen

#75jaarvrijheiddenhaag #Haagscheverhalen4045 #vrijheidsweken #herdenken #vieren #VN #denhaag #bevrijding #onvrijheden #vrijheid #Zuidholland #4en5mei