top of page

Slachtoffers van;

3 maart 1945 Bezuidenhout bombardement

4 maart 1945  V2  Vlietstraat / Schenkweg 

In het dagrapport van de luchtbeschermingsdienst (no.62) van zaterdag 3 maart 1945

8:02    Luchtalarm

8:24    Einde luchtalarm

8:38    Luchtalarm

8:48    Einde luchtalarm

8:59    Luchtalarm, Post 4 meldt "bominslagen op 360º Noordelijk"           

9:00    Post 1 meldt "zware rookwolken en vlammen richting Bezuidenhout"

……..

12:50  Post 1 meldt "vliegtuigen werpen bommen op Bezuidenhout door sterke rookontwikkeling niets te constateren.

 

In het nachtrapport van de luchtbeschermingsdienst (no.62) van zaterdag 3 op zondag 4 maart 1945

2:30    Het hoofd van Houwelingen van het bureau Huygenspark meldt dat de V1 om 2:20 uur op den hoek van de Schenkweg             - Ternootstraat is terecht gekomen en ontploft, 3 licht gewonden.

Stichting WO2 Sporen begon in 2016 een onderzoek naar de slachtoffers van dit verschrikkelijk drama. Er is over het bombardement veel geschreven maar wie waren deze slachtoffers, hoeveel en wat was hun verhaal. De 532 * slachtoffers samen, geven met een persoonlijk verhaal, een document of een foto een onuitwisbare indruk over de uren tijdens het bombardement en de dagen, weken en maanden die daarop volgen. Vele van deze slachtoffers waren nog anoniem, hun namen waren onbekend en de gevolgen hebben de stad Den Haag voor altijd getekend.

 

Om te blijven herdenken en onze vrijheden te vieren moet men de geschiedenis kennen en weer doorgeven. Stichting WO2 Sporen is met die gedachten in november 2019 een samenwerking aangegaan met Stichting 3 maart '45 zodat we niet alleen het bombardement herdenken maar ook weten wie de slachtoffers waren. Als convenantpartner van de Oorlogsgravenstichting hebben de slachtoffers een blijvende plek gekregen in onze geschiedenis zodat nabestaanden, geïnteresseerde, scholieren, studenten  en collega-onderzoekers toegang krijgen tot deze data.

In de onderstaande "linken" kunt u de slachtoffers vinden en hun persoonlijk verhaal lezen. Kunt u een bijdrage leveren d.m.v. een foto, een document of een verhaal dan zal dit een aanvullende en waardevolle bijdrage zijn om de geschiedenis van deze slachtoffers door te geven aan een volgende generatie.

 

 * achternaam is op huwelijksnaam. Hiervoor is gekozen zodat familie / gezinnen bij elkaar worden vermeld. Personen die politiek incorrect waren zijn niet opgenomen in de data bij de Oorlogsgravenstichting maar wel meegenomen in het onderzoek.

 

In het verzamelgraf (massagraf) op de Algemene begraafplaats Den Haag, Bezuidenhout monument B/R6/30 zijn een groot aantal onbekende en bekende slachtoffers begraven. Uit recent onderzoek (2016-2020) blijkt dat er waarschijnlijk 215 personen (delen van) zijn begraven. Dit aantal is flink hoger dan men eerder dacht, dit komt o.a. door de verzamelkisten die zijn begraven. Tevens zijn in 1957 diverse verzamelgraven geruimd en zijn de beenderresten van personen die op 3 maart 1945 waren overleden ( op drie na ) zijn op 21 en 22 september 1959 herbegraven in een put bij het Bezuidenhout monument B/R6/30. Zeker niet allemaal waren dit slachtoffers van het 3 maart 1945 Bezuidenhout bombardement.

 

Van 2 personen hebben wij moeten constateren dat ze gedeeltelijk in dit verzamelgraf zijn begraven en gedeeltelijk in een particuliergraf elders.

87 personen waarvan de identiteit bekend is en omgekomen bij het 3 maart bombardement Bezuidenhout.

7   personen waarvan de identiteit bekend is en omgekomen bij de V2 inslag op 4 maart in het Bezuidenhout.

2   personen waarvan de identiteit bekend is en zijn omgekomen door de hongerdood.

8   personen waarvan de identiteit bekend is en zijn omgekomen bij bominslagen voor 3 maart in Den Haag.

13 personen waarvan de identiteit bekend is maar zeer waarschijnlijk niet zijn omgekomen door oorlogshandelingen.

69 personen met een onbekende identiteit (beenderen) en zeer waarschijnlijk omgekomen bij 3 maart bombardement Bezuidenhout.

Grafput september 1959:

10 personen waarvan de identiteit bekend is en omgekomen bij het 3 maart bombardement Bezuidenhout.

9   personen waarvan de identiteit bekend is en zijn omgekomen door de hongerdood.

2   personen waarvan de identiteit bekend is en zijn omgekomen bij bominslagen voor 3 maart in Den Haag.

6   personen waarvan de identiteit bekend is maar zeer waarschijnlijk niet zijn omgekomen door oorlogshandelingen.

2   personen met een onbekende identiteit (één hongerdoden en één bombardement slachtoffer kwam in twee verzamelgraven voor)

In het verzamelgraf op de Algemene begraafplaats Voorburg, Bezuidenhout Gedenkteken, liggen nog 23 slachtoffers waarvan de identiteit bekend is. In dit graf heeft een aantal slachtoffers een tijdelijke rust plaats gekregen. In tegenstelling tot het graf Bezuidenhout monument op de Algemene Begraafplaats Den Haag, hier liggen ook de onbekende slachtoffers en was het graf "uiteindelijk" definitief.

Bron voor het onderzoek;

- NL-HaHGA Archief 1165 01  inventaris 098 Luchtbeschermingsdienst 

- NL-HaHGA Archief 1165 01  inventaris 100 Luchtbeschermingsdienst 

- NL-HaHGA Archief 1165 01  inventaris 107 tm 109 Luchtbeschermingsdienst 

- NL-HaHGA Archief 1165 01  inventaris 138 tm 159 Luchtbeschermingsdienst *

- NL-HaHGA Archief 0610 01  inventaris 2280 tm 2290 Gemeentebestuur schouwing febr-maart tm december 1945

- NL-HaHGA Archief 0610 01  inventaris 2291 Gemeentebestuur 1940 1947 oorlogshandelingen

- NL-HaHGA Archief 0610 01  inventaris 2294 tm 2296 Gemeentebestuur 1940 1945 correspondentie 

- NL-HaHGA Archief 0137 01  inventaris 1 tm 18 Comité herinneringsteken omgekomen ambtenaren Gemeente Den Haag

- NL-HaHGA Archief 0432 01  inventaris 6941 Gemeentepolitie Den Haag register op straatnaam personen en incidenten in oorlogstijd

- NL-HaHGA Archief 0433 01  inventaris 0034 Algemene Begraafplaats Den Haag Kerkhoflaan 3e klasse, 1935 - 1952

- NL-HaHGA Archief 0433 01  inventaris 0037 Algemene Begraafplaats Den Haag Kerkhoflaan 4e klasse, 1912 - 1950 

- NL-HaHGA Archief 0433 01  inventaris 0048 Algemene Begraafplaats Den Haag Kerkhoflaan 5e klasse, 1928 - 1950

- NL-HaHGA Archief 0683 01  inventaris 0014 Maerlant Lyceum

- NL-HaHGA Archief 7000 01  inventaris 0126 adresboeken Den Haag

- NL-HaHGA Archief acte van overlijden Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage

- NL-HaHGA Archief bevolkingsregister tm 1939 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage

- NL-HaHGA Archief 6003 01  E dopot 96-10-14 Effatha Voorburg

- HGA, microfiche adreskaarten

- Cartotheek van de Joodsche Raad

- Delpher

- Oorlogsgravenstichting

- Oorlogsbronnen (NIOD)

- CBG

- Telefoonboeken 1939 tm 1943

- Joods Digitaal Monument

- Haags Politie archief (particuliere collectie)

- diverse begraafplaatsen in de regio

- privé archieven nabestaanden 

- ooggetuigen

Lopende onderzoek aanvragen;

- Rode Kruis Archief (nationaal archief)

- CABR (nationaal archief)

bottom of page