Bestemmingsplannen / Beheersverordening

Kaart detail  bij bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 Gemeente Wassenaar

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 van de gemeente Wassenaar (o.a. Clingendael), dat conserverend van aard is, is ter plaatse geldend.  De doelstelling van dit bestemmingsplan is o.a. een actueel ruimtelijk sturingskader waardoor bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waardevolle bebouwing beter is te waarborgen.

Het bestemmingsplan Benoordenhout (betreffende Prinses Julianakazerne en Bunker van Ouwenlaan) en de Beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost zijn beide ter plaatse niet geldend. Echter daar het terrein Clingendael voor driekwart is omringd door het Benoordenhout en de Commandobunker direct grenzend is aan het Benoordenhout, doet het zeker ter zake.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 (gemeente Wassenaar) bepaalt dat het terrein van de Commandobunker een functie heeft als Maatschappelijk – Defensieterrein.

De omliggende terreinen die deel uitmaken van het Landgoed Clingendael hebben de bestemmingen “Natuur” en “Natuur – Agrarisch medegebruik”.

De omliggende bestemmingsplannen van de gemeente Den Haag: bestemmingsplan Benoordenhout (betreffende Prinses Julianakazerne en Bunker van Ouwenlaan) en bestemmingsplan Benoordenhout Noord-Oost hebben de bestemmingen “Wonen” en “Maatschappelijk” met dubbelbestemmingen “Waarde Archeologie” en “Waarde Cultuurhistorie”.

Kaart bij bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 Gemeente Wassenaar
75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

KvK-nummer 

71888705

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
ANBI loga.png
logo-payoff-full aanpassing.png
logo OGS 2.png
D7BDWB_W4AAEG0M aanpassing.jpg

Stichting WO2 Sporen is partner van het Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting en de Arolsen Archives.

75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen