top of page

Bestemmingsplannen / Beheersverordening

Kaart detail  bij bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 Gemeente Wassenaar

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 van de gemeente Wassenaar (o.a. Clingendael), dat conserverend van aard is, is ter plaatse geldend.  De doelstelling van dit bestemmingsplan is o.a. een actueel ruimtelijk sturingskader waardoor bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waardevolle bebouwing beter is te waarborgen.

Het bestemmingsplan Benoordenhout (betreffende Prinses Julianakazerne en Bunker van Ouwenlaan) en de Beheersverordening Benoordenhout Noord-Oost zijn beide ter plaatse niet geldend. Echter daar het terrein Clingendael voor driekwart is omringd door het Benoordenhout en de Commandobunker direct grenzend is aan het Benoordenhout, doet het zeker ter zake.

Het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 (gemeente Wassenaar) bepaalt dat het terrein van de Commandobunker een functie heeft als Maatschappelijk – Defensieterrein.

De omliggende terreinen die deel uitmaken van het Landgoed Clingendael hebben de bestemmingen “Natuur” en “Natuur – Agrarisch medegebruik”.

De omliggende bestemmingsplannen van de gemeente Den Haag: bestemmingsplan Benoordenhout (betreffende Prinses Julianakazerne en Bunker van Ouwenlaan) en bestemmingsplan Benoordenhout Noord-Oost hebben de bestemmingen “Wonen” en “Maatschappelijk” met dubbelbestemmingen “Waarde Archeologie” en “Waarde Cultuurhistorie”.

Kaart bij bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 Gemeente Wassenaar
bottom of page