top of page

Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". Heeft u ook moverende redenen tegen deze verkoop. Stuur een "Zienswijze" naar de gemeente Wassenaar:

Stichting WO2 Sporen heeft een Zienswijze Verkoop en Toekomst Julianabunker / Commandobunker Seyss-Inquart ten behoeve van Nota van Uitgangspunten geschreven. Deze is overhandigd op 7 juni 2018 aan de gemeente Wassenaar. U kunt deze lezen d.m.v. de onderstaande link.

Commissie Bestuur & Middelen Gemeente Wassenaar 20 juni 2018

Vragen van:

Dhr. B.G.J. Menken (VVD)

Dhr. J.G.C. van Noort (PvdA)

Lijst ingekomen stukken gemeenteraad Wassenaar 

Raadsvergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad Wassenaar Raadsvergadering 3 juli 2018

spreektijd Ronald Klomp, Stichting WO2 Sporen

Op 29 juni 2018 heeft de gemeente Wassenaar een handhavingsverzoek ontvangen. Dit heeft betrekking tot het achterstallig onderhoud, het nalaten van herstelwerkzaamheden (schade)  aan het dak / dakgoten en het nalaten om preventieve maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

29 juni 2018, Verzoek aan de gemeente Wassenaar, 

informatie alle denkbare correspondentie / documenten van en naar de Gemeente Wassenaar met;

-          de gemeente Den Haag;

-          het Rijksvastgoedbedrijf;

-          derden.

Daar de Commandobunker een onderdeel was (is)  van de “Juliana kazerne” nu bekend als “Julia’s Park” verwachten wij dat relevante correspondentie / documenten daarvan ook worden meegenomen in dit Wob-verzoek

Na het Tweede Kamerdebat van dinsdag 11 september 2018 en de motie van mevr. Beckerman is donderdag 13 september 2018 met een Tweede Kamer meerderheid van 130 stemmen deze motie aangenomen. 

Heeft deze nieuwe ontwikkeling (visie en actieplan), invloed op het standpunt van de gemeente Wassenaar m.b.t. de beoogde verkoop van de Commandobunker Seyss-Inquart en welke stappen volgen nu naar het Ministerie van BiZa, dan wel het Rijksvastgoedbedrijf.

Gemeenteraad Wassenaar

Een overheid die zijn dadererfgoed verkoopt achten wij onverstandig. Het heeft onze voorkeur dat het Rijksvastgoedbedrijf dit monument overdraagt aan de Nationale Monumentenorganisatie. Wij zijn van mening dat de commandopost zou moeten worden bestemd tot herinneringscentrum over de rol van het complex in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog. Uit onderzoek is immers gebleken dat de kennis bij jongeren over de Tweede Wereldoorlog tanende is en dat het antisemitisme toeneemt.

NOS journaal 7 maart 2023

bottom of page