top of page

Stichting WO2 Sporen is tegen de verkoop van het Rijksmonument "Commandobunker Seyss-Inquart". Heeft u ook moverende redenen tegen deze verkoop. Stuur een "Zienswijze" naar de gemeente Den Haag:

Stichting WO2 Sporen heeft een Zienswijze Verkoop en Toekomst Julianabunker / Commandobunker Seyss-Inquart ten behoeve van Nota van Uitgangspunten geschreven. Deze is overhandigd op 7 juni 2018 aan de gemeente Den Haag. U kunt deze lezen d.m.v. de onderstaande link.

29 juni 2018, Verzoek aan de gemeente Den Haag, 

informatie alle denkbare correspondentie / documenten van en naar de Gemeente Den Haag met;

-          de gemeente Wassenaar;

-          het Rijksvastgoedbedrijf;

-          derden.

Daar de Commandobunker een onderdeel was (is)  van de “Juliana kazerne” nu bekend als “Julia’s Park” verwachten wij dat relevante correspondentie / documenten daarvan ook worden meegenomen in dit Wob-verzoek

Na het Tweede Kamerdebat van dinsdag 11 september 2018 en de motie van mevr. Beckerman is donderdag 13 september 2018 met een Tweede Kamer meerderheid van 130 stemmen deze motie aangenomen. 

Heeft deze nieuwe ontwikkeling (visie en actieplan), invloed op het standpunt van de gemeente Den Haag m.b.t. de beoogde verkoop van de Commandobunker Seyss-Inquart en welke stappen volgen nu naar het Ministerie van BiZa, dan wel het Rijksvastgoedbedrijf.

 

De gemeente Den Haag heeft op 28 mei de gemeente Wassenaar geinformeerd over haar visie over (on) mogelijke functies van de Seyss Inquart Bunker voor de Nota van Uitgangspunten. Deze brief is openbaar geworden door het RCE en niet door de gemeente Den Haag. Zoals de verantwoordelijke van de juridische afdeling van de Gemeente Den Haag aangaf bij de bezwaarcommissie, de brief was niet kwijt maar ze konden hem niet vinden.

· 

  •  

 

Op 19 november 2018 heeft Stichting WO2 Sporen om tekst en uitleg gevraagd aan Burgemeester Krikke.

 

De VVD (Remco de Vos en Jan Pronk) en de SP (Lesley Arp) hebben schriftelijk vragen gesteld in de gemeenteraad van Den Haag.

De aanleiding was het artikel in de telegraaf. 

· ​

bottom of page