top of page

Op 23 november 2020 Wetgevingsoverleg van de Tweede Kamer commissie OCW
Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) en Minister Van Engelshoven (OCW - D66)
Ja er geldt een Nota van Uitgangspunten volgens de Leidraad "Afstoot Monumenten" waarop een participatietraject is afgesproken. Dus volgens mij is dit met alle waarborgen omkleed. “

bottom of page