top of page

VERMIST 

ir. Joseph (Jos / Jo) Limburg

Marie Constance Antoinette Limburg Clant van der Mijll

bevolkingsregister ir Joseph Limburg voo

Voor het onderzoek naar de slachtoffers van het  3 maart 1945 Bezuidenhout bombardement zoeken wij naar primaire bronnen over of familie van; 

* Ir. Joseph (Jos / Jo) Limburg is geboren op 2 december 1864 te Den Haag

* Marie Constance Antoinette Limburg Clant van der Mijll is geboren op 3 februari 1864 te Den Haag

Van beide personen is de officiële overlijdensdatum en plaats onbekend. Diverse internetbronnen vermelden 3 maart 1945 Den Haag, echter zonder bronvermelding.

Ir. Joseph Limburg staat samen met zijn neef mr. Joseph Limburg vermeld als oorlogsslachtoffer op het monument in Sociëteit de Witte te Den Haag. De initiator heeft dit gedaan op basis van internetbronnen en geen primaire bronnen. Mr. Joseph Limburg heeft geen zelfmoord gepleegd maar is overleden aan de gevolgen van suikerziekte.  https://www.joodsmonument.nl/nl/page/605197/overlijden-joseph-limburg

 

Ir. Joseph Limburg heeft twee broers en een zus. Zijn broer Jules Limburg komt in 1939 te overlijden en wordt bijzet in het graf van mr. Joseph Limburg op de niet Joodse Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Dit geeft wel aan dat de neven mr. Joseph Limburg en ir. Joseph Limburg elkaar zeer goed kennen. Mr. Joseph Limburg wordt in mei 1940 ook bijzet in dit graf. De zoon van mr. Joseph Limburg, Drs. Paul Limburg wordt de rechthebbende van dit graf. ( Paul Limburg is overleden in 1960)

(aanvulling op Ing. Joseph Limburg, zijn broer Leon pleegt op 16 mei 1940 met een pistool zelfmoord, zus Helena is vermoord in Auschwitz op 26-2-1943.)

 

De vrouw van ing. Joseph Limburg, Marie Constance Antoinette Limburg Clant van der Mijll was niet joods en is eerder getrouwd geweest met Meester Frans Willem Jan George Snijder Ambachtsheer van Wissenkerke. Dit huwelijk is ontbonden vanwege overspel door de echtgenoot, maar daar is ook een kind, Nivina Amalia Snijder, uit geboren op 14 mei 1890. Nivina is ook twee keer getrouwd geweest en heeft twee kinderen, Frans (1910) en Gideon Jan (1912) en was woonachtig in Den Haag. Op 7 april 1945 is Nivina een natuurlijke dood gestorven in Den Haag.

 

 

Ir. Joseph (Jos / Jo) Limburg;                                                 

Er is geen primaire bron gevonden:

 • Geen vermissing (HGA, luchtbeschermingsdienst);

 • Geen correspondentie (HGA, Gemeentebestuur 1940 1947 oorlogshandelingen en Gemeentebestuur 1940 1945 correspondentie);

 • Niet aanwezig in de Cartotheek van de Joodsche Raad;

 • Geen acte van overlijden;

 • Geen persoonskaart bij het CBG;

 • Geen vermelding bij de Oorlogsgravenstichting https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken ;

 • Geen vermelding bij het Joods Digitaal Monument https://www.joodsmonument.nl/ .

 

Vragen;

 • Waarom onderneemt, voor zover wij weten, zijn neef Paul geen actie na de oorlog over het lot van zijn oom (erfgenaam ?)

 • Indien Joseph was ondergedoken in het Bezuidenhout, zijn de onderduikgevers ook gedood op 3 maart 1945,zo nee waarom geen actie?

 • Joseph was een bekend Ingenieur. Waarom heeft schijnbaar niemand in de jaren na de bevrijding aangifte gedaan dat hij sinds het bombardement van 3 maart 1945 is vermist.

 • Waar komt het verhaal oorspronkelijk vandaan dat hij was ondergedoken in het BZH?

 

 

Marie Constance Antoinette Limburg Clant van der Mijll;    

Er is geen primaire bron gevonden:

 • Geen vermissing (HGA, luchtbeschermingsdienst);

 • Geen correspondentie (HGA, Gemeentebestuur 1940 1947 oorlogshandelingen en Gemeentebestuur 1940 1945 correspondentie);

 • Geen acte van overlijden;

 • Geen persoonskaart bij het CBG;

 • Geen vermelding bij de Oorlogsgravenstichting https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken ;

 • Geen vermelding bij het Joods Digitaal Monument https://www.joodsmonument.nl/ .

 

Vragen;

 • Waarom onderneemt, voor zover wij weten, haar dochter Nivina na 3 maart en voor haar overlijden 7 april 1945 geen actie.

 • Op de acte van overlijden van Nivina staat dat haar moeder Marie is overleden. In het gehele Bezuidenhout onderzoek is geen enkele persoon die is vermist binnen 5 weken juridisch dood verklaard (de allereerste is pas na 5 maanden). Op de acte is later ook geen correctie gemaakt op deze vermelding. Daarmee zou men kunnen aannemen dat Marie al langer (officieel) dood was.

 • Waarom ondernemen, voor zover wij weten, haar schoonzoon en kleinkinderen geen actie in en na de oorlog over het lot van Marie.

 • Indien Marie was ondergedoken in het Bezuidenhout, zijn de onderduikgevers ook gedood op 3 maart 1945,zo nee waarom geen actie?

 • Waar komt het verhaal oorspronkelijk vandaan dat ze was ondergedoken in het Bezuidenhout?

bottom of page