Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

29 maart 2018, Verzoek aan het Rijksvastgoedbedrijf, informatie onderzoeken naar de transformatiemogelijkheden die betrekking hebben op de (randvoorwaarden) herontwikkeling en de daaruit voort-komende relevante correspondentie betreffende de Nota van Uitgangspunten

8 juni 2018, Verzoek aan het Rijksvastgoedbedrijf, informatie over de asbestinventarisatie, het erfdienstbaarhedenonderzoek en het monumentenonderzoek.

19 juni 2018, Verzoek aan het Rijksvastgoedbedrijf,

informatie over de periode voor en vanaf 6 februari 2015 m.b.t. onderhoudswerkzaamheden, herstelwerkzaamheden (ook door schade), preventieve maatregelen om (verdere) schade te voorkomen, maatregelen m.b.t. leegstand (zoals verval en vandalisme) en Erfgoed inspectie.

6 september 2018, Verzoek aan het Rijksvastgoedbedrijf,

Alle relevante denkbare correspondentie / documenten en foto’s ten aanzien het onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf naar chroom-6 houdende verf bij (voormalig) defensievastgoed.

18 oktober 2018, Verzoek aan het Rijksvastgoedbedrijf,

Het onderhoudsrapport op gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf van 10 april 207 betreffende de Commandobunker Seyss Inquart.

29 juni 2018, Verzoek aan de gemeente Den Haag EN de gemeente Wassenaar, 

informatie alle denkbare correspondentie / documenten van en naar de Gemeente Den Haag / Wassenaar met;

-          de gemeente Wassenaar / Den Haag;

-          het Rijksvastgoedbedrijf;

-          derden.

Daar de Commandobunker een onderdeel was (is)  van de “Juliana kazerne” nu bekend als “Julia’s Park” verwachten wij dat relevante correspondentie / documenten daarvan ook worden meegenomen in dit Wob-verzoek

20 augustus 2018, Verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) dien ik hierbij een  verzoeken in m.b.t. het Rijksmonument de Commandobunker Seyss Inquart te Wassenaar (monumentnummer 532049).

Alle relevante denkbare correspondentie / documenten die betrekking hebben op de beoogde verkoop en de Nota van Uitgangspunten, van het Rijksmonument door het Rijksvastgoedbedrijf en de daarbij betrokken (direct en indirect) organisaties en overheidsinstanties.

20 augustus 2018, Verzoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) dien ik hierbij een  verzoeken in m.b.t. het Rijksmonument de Commandobunker Seyss Inquart te Wassenaar (monumentnummer 532049).

Alle relevante denkbare correspondentie / documenten en foto’s ten aanzien van de Monumentenstatus. Zoals o.a. de aanvraag, behandeling, toekenning en de totstandkoming van de daaraan gekoppelde omschrijving en waardering (historisch onderzoek).

75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

KvK-nummer 

71888705

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
ANBI loga.png
logo-payoff-full aanpassing.png
logo OGS 2.png
D7BDWB_W4AAEG0M aanpassing.jpg

Stichting WO2 Sporen is partner van het Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting en de Arolsen Archives.

75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen

#75jaarvrijheiddenhaag #Haagscheverhalen4045 #vrijheidsweken #herdenken #vieren #VN #denhaag #bevrijding #onvrijheden #vrijheid #Zuidholland #4en5mei