75jaarvrijheiddenhaag_wit.png

75 Jaar Vrijheid Den Haag is herdenken en het vieren van onze vrijheden. Wij kunnen deze vrijheden alleen vieren als wij de geschiedenis kennen en weer doorgeven. Het project Haagsche Verhalen '40 - '45 wil deze verhalen vertellen.

Ook het verhaal van Debora hier op de foto mogen wij niet vergeten. Op 4 november 1942, Debora is dan 3 jaar oud, hier bij het foto atelier van de Centrale Opsporingsdienst van de Kinderpolitie Den Haag. Afgegeven als "vondeling" bij iemand die nog wel een pleegkind wilde opnemen.

Staatssecretaris Blokhuis die oorlogsgetroffenen en herinnering van de Tweede Wereldoorlog in zijn portefeuille heeft, wees al eerder op het belang van herdenken: “Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is een krachtig middel om discriminatie en uitsluiting, antisemitisme en andere vormen van haat te leren signaleren, bespreekbaar te maken en de samenleving daarvoor weerbaar en alert te maken.”

  • Facebook 75 jaar Vrijheid Den Haag
  • Instagram Social Icon
Linkedin.png
Twitter .png