75 Jaar Vrijheid Den Haag is herdenken en het vieren van onze vrijheden. Wij kunnen deze vrijheden alleen vieren als wij de geschiedenis kennen en weer doorgeven. Het project Haagsche Verhalen '40 - '45 wil deze verhalen gaan vertellen aan een groot publiek. Vanaf februari, vier maanden lang, 90 Verhalen door en in de Stad Den Haag.

Ook het verhaal van Debora hier op de foto mogen wij niet vergeten. Op 4 november 1942, Debora is dan 3 jaar oud, hier bij het foto atelier van de Centrale Opsporingsdienst van de Kinderpolitie Den Haag. Afgegeven als "vondeling" bij iemand die nog wel een pleegkind wilde opnemen.

Staatssecretaris Blokhuis die oorlogsgetroffenen en herinnering van de Tweede Wereldoorlog in zijn portefeuille heeft, wees al eerder op het belang van herdenken: “Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is een krachtig middel om discriminatie en uitsluiting, antisemitisme en andere vormen van haat te leren signaleren, bespreekbaar te maken en de samenleving daarvoor weerbaar en alert te maken.”

75 jaar Vrijheid Den Haag Haagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen

p/a Wingerd 208

2496 VK Den Haag

Nederland

info@wo2sporen.eu

Voorzitter

Secretaris

Ronald Klomp

Jeroen van Zijderveld

06 - 2150 4311

06 - 5379 6452

KvK-nummer 

71888705

RSIN

858889936

Triodos bank 

NL56 TRIO 0379 2938 62

ANBI loga.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram Social Icon
Twitter .png
Linkedin.png
75 jar Vrijheid Den Haag Hagsche Verhalen

Stichting WO2 Sporen heeft een Culturele ANBI-status en is Convenantpartner van de Oorlogsgravenstichting

#75jaarvrijheiddenhaag #Haagscheverhalen4045 #vrijheidsweken #herdenken #vieren #VN #denhaag #bevrijding #onvrijheden #vrijheid #Zuidholland #4en5mei